HIFI

galeria zdjęć

Spektrometr HIFI (Heterodyne Instrument for Far Infrared) był jednym z 3 instrumentów naukowych, które pracowały w kosmicznym obserwatorium na satelicie HERSCHEL w latach 2009 - 2013. Zbudowany został przez międzynarodowe konsorcjum kierowane przez dr Thijs de Graauw ze Space Research Organization of Netherlands z Holandii.

Ze względu na skomplikowaną konstrukcję HIFI oraz wykorzystanie najnowszych osiągnięć w zakresie techniki mikrofalowej (mieszacze), fizyki nadprzewodników (detektory) oraz fizyki niskich temperatur, konsorcjum HIFI podjęło decyzję o modularnej budowie instrumentu. Były to:

  • wejściowa część optyczna zawierajaca detektory, mieszacze i przedwzmacniacze (Focal Plane Unit),
  • lokalny oscylator pracujący w temperaturze około 100K (Local Oscillator Unit),
  • część wyjściowa zawierająca wzmacniacze częstości pośrednich oraz spektrometry,
  • blok sterowania i kontroli HIFI, którego zadaniem będzie sterowanie pracą całego instrumentu, komunikacja z satelitą oraz transmisja zebranych danych naukowych (Instrument Control Unit).

CBK uczestniczyło w budowie podsystemu generatora heterodyny. Został zbudowany tutaj blok zarządzania i kontroli lokalnego oscylatora HLCU (HIFI Local Oscillator Control Unit). Zespół z CBK zapewnił zasilanie całego LO poprzez dostarczenie około 100W mocy w postaci 120 różnych, galwanicznie rozdzielonych i w większości niezależnie programowanych źródeł napięcia lub prądu zasilających syntezer częstotliwości, wzmacniacze i powielacze mikrofalowe. HLCU-FM

[dot]Wykonany w CBK system (LCU, Local Oscillator Control Unit) jest sterowany przez wbudowany mikrokontroler 80C32, posiada 32kB RAM, 16kB ROM, konstrukcja części cyfrowej oparta jest o wyspecjalizowany układ FPGA RTX54SX32S przeznaczony do pracy w kosmosie. Oprogramowanie LCU (Asembler), poza funkcjami sterującymi i monitorującymi LO, zapewnia bezpieczną pracę elementów mikrofalowych. Algorytmy kontrolujące poprawność operacji związanych z zasilaniem diod powielających są jednymi z najbardziej krytycznych zadań LCU i w znaczący sposób wpływają na niezawodność całego eksperymentu. Wbudowany w LCU, 180-cio kanałowy, 12 bitowy, system monitorowania LO pozwala na autonomiczną weryfikację poprawności pracy LO oraz przesyłanie na Ziemię pełnej informacji serwisowej LO (HouseKeeping).

[dot]LCU waży 15kg, jest w pełni redundowanym systemem wykonanym zgodnie z wszystkimi regułami wymaganymi przez ESA. Jest największym i najbardziej skomplikowanym satelitarnym blokiem elektroniki wykonanym dotyczczas w Polsce według wymagań ESA.

[dot]Start rakiety nośnej Ariane-5 z aparaturą naukową projektu HERSCHEL nastąpił 14 maja 2009 roku o godz.15:12 (CEST). HIFI works!

[dot]W styczniu 2010, po 5-miesięcznej bardzo dokładnej analizie awarii bloku LCU Main, cały system HIFI został ponownie włączony na orbicie (wykorzystując zapasowy tor elektroniki w LCU Redundant). Po załadowaniu nowego programu do pamięci LCU przyrząd HIFI ponownie rozpoczął obserwacje. Program LCU zawiera nowe procedury liczenia sum kontrolnych z różnych obszarów pamięci (tzw. critical, safe, tablice parametrów). Procedury te są wykorzystywane do stałego sprawdzania pamięci LCU i detekowania ewentualnego efektu SEU. Przez cały rok 2010 zaobserwowano 27 wydarzeń SEU w LCU, średnio 2-3 w miesiącu. Za każdym razem miały one miejsce w obszarze safe lub w tablicach, tak więc system automatycznie przeładowywał pamięć i przyrząd cały czas pracował poprawnie bez utraty danych naukowych.

[dot]Wyniki uzyskane dzięki misji Herschel pozwalają naukowcom bliżej poznać historię powstania gwiazd i galaktyk, a także wyjaśnić zjawisko tworzenia się Układu Słonecznego. Zadaniem HIFI jest obserwacja obiektów astronomicznych z bardzo dużą rozdzielczością spektralną w zakresie fal od 100 do 625 mikrometrów.

[dot]Od 2010 HIFI pracuje bez przerwy dostarczając bardzo dobre dane naukowe. Wyniki badań uzyskane z HIFI zostały opublikowane już w ponad 60 naukowych artykułach. Do tej pory zaobserwowano wiele ciekawych zjawisk. Jednym z pierwszych rezultatów jest odkrycie w Mgławicy Oriona (M42) po raz pierwszy w historii cząsteczki tlenu unoszące się w przestrzeni kosmicznej. Odkryto ten pierwiastek w formie dwuatomowych cząsteczek, takich jak występują powszechnie na powierzchni Ziemi, czyli O2. Zostało to opublikowane w maju 2010 na sympozjum "Herschel First Results" w ESTEC. Odkrycie to pozwoli astronomom dokłądniej poznać mechanizmy powstawania gwiazd. medal IWIS

[dot]Blok cyfrowy sterowania zasilacza lokalnego oscylatora heterodynowego instrumentu HIFI został zaprezentowany na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS 2010, która odbyła się w Warszawie w dniach 20-22 października 2010. Za opracowanie tego bloku dr inż. Piotr Orleański wraz z zespołem zostali nagrodzeni złotym medalem IWIS 2010.

[dot]Obecnie satelita Herschel prowadzi cały czas obserwacje naukowe. 28 lutego 2011 w instrumencie HIFI pojawił się błąd pamięci SEU, który przerwał pracę aparatury. Te błędy pojawiały się już w LCU w poprzednich miesiącach, ale tym razem został naruszony tzw. krytyczny obszar pamięci LCU - m.in. miejsce, gdzie znajduje się procedura liczenia sumy kontrolnej pamięci. Jednocześnie na skutek tego błędu utracono kontakt z LCU. Jedynym możliwym rozwiązaniem w tej sytuacji było wyłączenia zasilania i ponowne włączenie instrumentu z Centrum Kontroli Lotów w Darmstadt. Po dokładnej analizie i konsultacjach z zespołem CBK oraz po wyborze odpowiednich warunków termicznych dla elektroniki systemu, podjęto decyzję o ponownym uruchomieniu LCU. Nastąpiło to 3 marca 2011, po czym HIFI mógł kontynuować normalną pracę na orbicie. Od tego czasu HIFI razem z LCU - blokiem zbudowanym w CBK i sterującym pracą lokalnego oscylatora LO - pracuje poprawnie.

[dot]8 lutego 2012 minęło dokładnie 1000 dni od momentu wyniesienia Herschela na orbitę z poligonu w Kourou. Następnie Obserwatorium Kosmiczne rozpoczęło pracę w ramach drugiego tysiąca Dni Obserwacyjnych (OD). Bieżące szacunki pozostałego helu do chłodzenia detektorów wskazują, że Herschel może prowadzić obserwacje naukowe do połowy lutego 2013.

[dot]Satelita Herschel przez cały rok 2012 prowadził obserwacje naukowe. HIFI razem z LCU pracowały bezawaryjnie. Jednakże orbita satelity wokół punktu L2 wykazuje pewną niestabilność, co powoduje potrzebę okresowej jej regulacji. W związku z tym, po zakończeniu swej misji (wyczerpanie zasobów helu przewidziane jest w marcu 2013) satelita będzie "zaparkowany" w miejscu, gdzie nie będzie wymagał korekcji orbity (manewr ten nazywany jest zwykle "usunięciem" lub "deorbitacją").

[dot]Misja naukowa teleskopu Herschel zakończyła się 29 kwietnia 2013. Przez cały maj kontrolerzy przeprowadzali jednak różnego rodzaju testy, niemożliwe do przeprowadzenia w czasie normalnej misji. Dopiero 17 czerwca 2013 roku o godzinie 14:25 CEST wysłano ostatnią komendę z ESOC do europejskiego teleskopu. Tym samym zakończyło się prowadzenie obserwacji kosmicznych przyrządami satelity. Wcześniej pozbyto się całego, dostępnego jeszcze w zbiornikach paliwa napędowego oraz przesunięto satelitę z punktu równowagi L2 układu Ziemia-Słońce na bezpieczną orbitę heliocentryczną.

[dot]więcej informacji o LCU.

uaktualniono 31 lipca 2013