SPEKTROP

logo SPEKTROP[dot]Projekt SPEKTROP w latach 2012-2014 przechodził nową fazę wdrażania. Celem poprawnej interpretacji danych przeprowadzono kalibrację spektrometru w kwietniu 2014 w Max Planck Institute for the Solar System Research w Getyndze na specjalnym, przeznaczonym do tego celu stanowisku. Spektrometr został umieszczony w specjalnej komorze na obracającej się ławie optycznej, gdzie był oświetlany ze źródeł wzorcowych.

[dot]Wcześniej w Polsce, po pomyślnych testach w CBK warunkach laboratoryjnych, przechodził program testów lotnych wspólnie z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych. Testy lotne przeprowadzane były na małym samolocie ITWL SONEX. W pierwszym etapie wykonano konstrukcje do montażu na pokładzie samolotu. Dokonano testów systemu antywibracyjnego i po testach wprowadzono niezbędne zmiany celem poprawy parametrów systemu. Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi instalowania nowych konstrukcji na pokładzie samolotu przeprowadzono testy elektryczne wzajemnych zakłóceń systemów elektronicznych spektrometru z systemami pokładu samolotu. Nie zanotowano wzajemnej interferencji tych systemów i wpływu na poprawne ich działanie.

testy SPEKTROP testy SPEKTROP testy SPEKTROP
Testy systemu Spektrop2 na samolocie

[dot]Drugi projekt formalnie zakończył się 30 maja 2014 roku. Prace nad rozwojem spektrometru hiperspektralnego są kontynuowane w ramach prac własnych CBK PAN.

W sezonie jesiennym 2013 zakończono testy lotne i wprowadzono niezbędne poprawki do konstrukcji. Surowe nie obrobione zobrazowania przedstawione są na zdjęciach poniżej. Wymagana jest lepsza stabilizacja samolotu. Ponowne pomiary z innym samolotem o lepszej stabilizacji planowane sa na kwiecień i maj 2014.

scan1 testy SPEKTROP

Parametry systemu:

 • Detektor z 16-toma wyjściami CCD180-512-SFT firmy Sarnoff
 • Ogniskowa teleskopu f=115 mm
 • Pole widzenia FOV = 4,5 deg. ( możliwy FOV =15 deg.)
 • 100 klatek na sekundę (praca z taktem 2,5MHz)
 • Zakres spektralny ?=400 -1000 nm
 • Rozdzielczość spektralna ?? = 2 nm
 • Rozdzielczość przestrzenna 1,3 cm z 100 m pułapu
 • Swath dla 100m wysokości 7,8 m

[dot]Celem pierwszego proponowanego projektu było opracowanie rodziny spektralno-obrazujących systemów o budowie modularnej, mogących pracować w szerokim zakresie spektralnym (od 0,35µm do 20µm) i trudnych warunkach środowiskowych. Systemy te dysponują układami stabilizującymi głowicę pomiarową i układami precyzyjnej orientacji przestrzennej. Projektowane moduły stanowią połączenie systemu obrazującego (kamery o wysokiej rozdzielczości), pozwalającego na śledzenie wybranych obiektów oraz instrumentu spektralnego (wielokanałowy rejestrator widma), który umożliwia określenie ich cech fizycznych.

Wartość pierwszego projektu 4 958 94,40 zł, czas realizacji 1 kwietnia 2009 - 30 czerwca 2011.

Całość projektu została podzielona na kilka zadań, odpowiadających modułom funkcjonalnym proponowanego sytemu, podzielonych na trzy grupy tematyczne:
 • Moduły optyczne systemu obrazująco-spektralnego (GT1 - optyka)
 • Moduły elektroniczne systemu obrazująco-spektralnego (GT2 - elektronika)
 • Moduły mechaniczne systemu obrazująco-spektralnego (GT3 - mechanika)

uaktualniono 14 stycznia 2015