Pracownicy

Kierownik Laboratorium
dr inż. Piotr Orleański tel.206 e-mail:
 
dr inż. Roman Wawrzaszek tel.229 e-mail:
mgr inż. Małgorzata Michalska tel.207 e-mail:
mgr inż. Kamil Ber tel.281 e-mail:
mgr inż. Waldemar Bujwan tel.346 e-mail:
mgr inż. Andrzej Cichocki tel.336 e-mail:
mgr inż. Marcin Darmetko tel.281 e-mail:
mgr inż. Witold Nowosielski tel.210 e-mail:
mgr inż. Tomasz Rudnicki tel.235 e-mail:
mgr inż. Konrad Rutkowski tel.397 e-mail:
mgr inż. Konrad Skup tel.216 e-mail:
mgr inż. Alicja Włoga tel.390 e-mail:
 

Złote medale IWIS 2010 dla pracowników naszego Laboratorium...

uaktualniono 12 stycznia 2021