PROBA-3

Projekt PROBA-3 jest propozycją ESA przygotowania pierwszego lotu orbitalnego w formacji dwóch platform satelitarnych.

Proba-3[dot]Misja składa się z dwóch niezależnych satelitów, które będą poruszały się po orbicie w określonej konfiguracji i odległości, zachowując dużą precyzję wzajemnego położenia. Jako instrument naukowy dla tej misji został wybrany koronograf badający koronę słoneczną. Elementy tego przyrządu będą znajdować się na obydwu satelitach. Jeden satelita określany jako CSC (Coronograph Spacecraft), o masie ok.340 kg, będzie zawierał system detektorów obserwujących koronę, na drugim z nich - zwanym OSC (Occulter Spacecraft) o masie ok.200 kg, znajdzie się dysk przesłaniający Słońcew momencie, w którym wykonywane będzie zobrazowanie tej korony.

[dot]Obydwa satelity będą sterowane w kosmosie, tak jakby stanowiły dwa elementy wspólnej sztywnej struktury tworzącej wielki teleskop o długości 150 m (z oddzieloną częścią optyki teleskopu oraz detektorami). Cała platforma będzie kontrolowana w sposób umożliwiający obrót i koncentrację na dowolnie wybranym punkcie w przestrzeni. Możliwa będzie także zmiana relatywnej odległości pomiędzy satelitami w zakresie od 25 do 250 metrów (np. aby zmienić ogniskową).

[dot]Zespół inżynierów z CBK jest odpowiedzialny za opracowanie Coronograph Control Box i jego integrację oraz systemu filtrów FWA (Filter Wheel Assembly) do części optycznej koronografu. Odpowiada za poprawność realizacji całości przedsięwzięcia pod względem spełnienia wymagań, jak i zgodności ze sztuką projektową, za koordynację prac podwykonawców oraz odbiór od nich efektów działań.

[dot]8 lipca 2015 roku podpisano kontrakt między Centrum Badań Kosmicznych PAN, reprezentującym polską stronę podwykonawców, a Centre Spatial de Liege - Université de Liege na budowę sterownika koronografu CCB oraz systemu FWA. CBK PAN zajmie się w szczególności inżynierią systemową, opracowaniem projektu komputera pokładowego, zapewnieniem właściwej kontroli jakości, konstrukcją i wykonaniem obudowy sterownika i okablowania wewnętrznego. Centrum jest również odpowiedzialne za integrację sterownika koronografu (w swoich laboratoriach typu clean-room) oraz jego testy zarówno funkcjonalne, jak i - w ramach wymagań - środowiskowe. CBK PAN będzie wspierało również Centre Spatial de Liege w integracji sterownika z resztą podsystemów koronografu.

[dot]Integracja całego koronografu ASPIICS/PROBA3 planowana jest Belgii, w Liege, w 2020 roku, a jego wystrzelenie i początek 2-letniej misji w 2021 roku.

[dot]W 2014 roku projekt znajdował się w fazie B - pierwsze dokumenty zawierające wymagania i specyfikacje zostały już opracowane przez konsorcjum CCB (Coronograph Control Box) i dostarczone do ESA do przeglądu PCR (Payload Consolidation Review).

uaktualniono 4 marca 2020