JUICE
W czerwcu 2020 rozpoczęliśmy realizację projektu "Badania gwiazd neutronowych, czarnych dziur i ..."
line2.gif
JUICE z polskimi instrumentami leci w kierunku Jowisza!

W Laboratorium Satelitarnych Aplikacji Układów FPGA (Field Programmable Gate Array) prowadzone są prace w projektach satelitarnych i lotniczych głównie związanych z FPGA. Zatrudnionych jest 15 osób, w tym dwóch doktorów i trzech doktorantów.

FNP logo W okresie 1.10.2018 - 30.09.2021 w Centrum Badań Kosmicznych PAN realizowany jest projekt pt. "Future control and data handling unit for platforms and payloads for microsatellites" w Programie TEAM TECH Fundacji na rzeczNauki Polskiej finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 -2020 (PO IR). Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie nowego rodzaju komputera pokładowego dla misji (mikro)satelitarnych, łączącego cechy przetwarzania danych ładunku użytecznego oraz awioniki w oparciu o połączenie zalet mikroprocesora w architekturze ARM oraz re-konfigurowalnego układu FPGA.

Mazowsze Dzięki dofinansowaniu, które CBK otrzymało w latach 2010-12 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, Priorytet I - "Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu", Działanie 1.1 Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego, została zakupiona aparatura i meble do nowego Laboratorium Finalnych Testów Funkcjonalnych Aparatury Satelitarnej i Lotniczej.

Bieżące prace prowadzone w Laboratorium:
PROBA-3 Blok kontrolno-sterujący dla koronagrafu obserwującego Słońce w misji PROBA-3
GLOWS Aparatura naukowa na amerykańską misję IMAP
XIFU Opracowanie systemu dystrybucji mocy w instrumencie X-IFU na satelicie ATHENA
 
Zakończone projekty:
SWI Opracowanie modułu zasilającego heterodynowy spektrometr SWI na misję satelitarną JUICE
STIX Blok kontrolno-sterujący IPDU dla STIX - spektrometru promieniowania X na misję SOLAR ORBITER ku Słońcu
MERTIS System (tzw."pointing unit") wyznaczający kierunek pomiaru spektrometru MERTIS misji BEPI-COLOMBO na Merkurego
CaSSIS Moduł zasilania na misję marsjańską ExoMars
BRITE-PL Pierwszy polski satelita naukowy
HIFI Blok sterowania lokalnego oscylatora HLCU dla heterodynowego instrumentu HIFI w eksperymencie satelitarnym HERSCHEL
ASIM Autonomiczny system sterowania i kontroli przeznaczony dla bloku zasilania monitora promieniowania X i gamma w eksperymencie satelitarnym MXGS/ASIM/COLUMBUS/ISS
TARANIS Badanie elektrodynamicznych związków górnej atmosfery z jonosferą i magnetosferą; etap1: budowa aparatury i opracowanie strategii eksperymentu TARANIS
SPEKTROP Opracowanie obrazująco-spektralnych systemów przeznaczonych do zdalnej obserwacji obiektów Program Innowacyjna Gospodarka
ReCon Opracowanie i przetestowanie wielozadaniowej re-programowalnej platformy cyfrowej przeznaczonej do szybkiego przetwarzania sygnałów w aparaturze lotniczej i satelitarnej
RecAv Opracowanie prototypu satelitarnego konwertera DCDC średniej mocy opartego o technologię FPGA. Zbudowany w 2010 prototyp potwierdził poprawność koncepcji realizacji cyfrowej pętli sprzężenia zwrotnego w tego typu zastosowaniach.
 
strona główna Archiwum Zakładu Teledetekcji (obejmujące prace prowadzone w latach 1985 - 2008)

Fundacja Nauki PolskiejLaboratorium Satelitarnych Aplikacji Układów FPGA (Field Programmable Gate Array) powstało w 2008 roku dzięki programowi FOCUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Na powierzchni około 150m2 zorganizowano w pełni wyposażone laboratorium elektroniczne spełniające wymagania Europejskiej Agencji Kosmicznej dotyczące budowy satelitarnych podsystemów elektronicznych, w tym wymagania EPA (ESD Protected Area). Laboratorium posiada kompletne wyposażenie pozwalające na projektowanie, wykonywanie, uruchamianie i testowanie zaawansowanych systemów cyfrowych opartych na technologii FPGA, a więc: komputerów i kontrolerów pokładowych, systemów sterowania matrycami CCD i CMOS oraz przetwarzania obrazów uzyskiwanych z tych matryc, systemów DSP pozwalających na przetwarzanie sygnałów o częstotliwości ponad 1GHz oraz systemów rozbudowanych zasilaczy satelitarnych wykorzystujących technologię FPGA. Oficjalne otwarcie laboratorium nastąpiło 19 lutego 2009 w obecności Zarządu FNP.

uaktualniono 24 stycznia 2024