MERTIS

Wybrany przez ESA jako jeden z 11 przyrządów, które znajdują się na satelicie BepiColombo, eksperyment MERTIS umożliwi sporządzenie mapy mineralogicznej powierzchni Merkurego z rozdzielczością spektralną mniejszą niż 500 metrów. Spektrometr będzie pracował w zakresie promieniowania podczerwonego.

Mertis[dot]Start misji BepiColombo nastąpił 20 października 2018 roku z europejskiego poligonu w Kourou z Gujany Francuskiej przy użyciu rakiety Ariane 5. Podróż do Merkurego zajmie 7 lat. Obecnie po starcie sonda BepiColombo przechodzi czterodniowy okres LEOP (Lounch and Early Orbit Phase), w czasie którego włączane są i testowane jego instrumenty i systemy kontrolne, w tym panele słoneczne i anteny komunikacyjne. W listopadzie rozpocznie się tzw. Commissioning Phase instrumentów naukowych, podczas której zostanie włączony do testów również spektrometr MERTIS.

[dot]Szefem (Principal Investigator) projektu MERTIS (MErcury Radiometer and Thermal Infrared Spectrometer) jest Prof. Dr Harald Hiesinger z Institut für Planetologie (IfP) w Münster, Niemcy. Instytut blisko współpracował w przygotowaniu eksperymentu z dwoma ośrodkami DRL w Berlinie: DLR-PF i DLR-OS. Poza tym w projekcie zaangażowani byli liczni podwykonawcy odpowiedzialni za różne prace projektowe i wykonawcze.

[dot]Jednym z kooperantów było Centrum Badań Kosmicznych. W Zakładzie Teledetekcji powstał system (tzw."pointing unit" - akronim MPOI) wyznaczający kierunek pomiaru spektrometru MERTIS dla realizacji pomiarów spektralnych powierzchni Merkurego i procedur kalibracyjnych instrumentu. Kierunki realizowanych przez spektrometr pomiarów to: powierzchnia Merkurego i tzw. "deep space" oraz 2 ciała czarne o temperaturach 300K i 700K. Poza ostrymi wymaganiami dotyczącymi miniaturyzacji urządzenia, narzucony został zakres pracy w temperaturach od -30°C do +70°C, wytrzymałość na wibracje do 40g rms i odporność na wysoki poziom promieniowania. Dokładność ustawienia kierunku pomiaru sięga 0.8 arcmin, a płaskość zwierciadła jest lepsza niż 0.4 um.

MERTIS

[dot]Od kwietnia 2015 lotne modele obu satelitów: MPO (Mercury Planetary Orbiter) oraz MMO (Mercury Magnetospheric Orbiter) znajdowały się w ESTEC w Holandii. Tutaj w specjalnych laboratoriach trwały ostatnie testy funkcjonalne i integracyjne dla całego systemu lotnego.

[dot]Ostatnie główne prace prowadzone w projekcie w CBK były związane z przeprowadzeniem testów modelu zapasowego SFM (Spare Flight Model). Wszystkie testy SFM MPOI zostały przeprowadzone zgodnie z harmonogramem, wykonano także szereg dodatkowych testów funkcjonalnych za pomocą EGSE z nowym oprogramowaniem, zgodnie z wymaganiami DLR. Opracowano pakiet dokumentacji End Item Data Package dla SFM. W 2014 roku model SFM został dostarczony do konsorcjum instrumentu MERTIS.

MPOI FM[dot]W 2012 wprowadzono zmiany do projektu modelu FM skanera, aby spełnić wymagania radiacyjne dla czujników magnetycznych. Przeprowadzono testy kwalifikacyjne oraz akceptacyjne modelu lotnego, a także zintegrowano i przetestowano model lotny zapasowy.

[dot]W 2011 wykonano i przetestowano model kwalifikacyjny QM sterownika silnika krokowego. Został również wykonany i przetestowany model lotny FM sterownika. Na podstawie wcześniejszych testów wprowadzono zmiany w modelu FM zwiazane z koniecznością poprawy odporności na radiację czujników temperatury i czujników Halla.

[dot]W 2010 wykonano i przetestowano przed-kwalifikacyjne modele PQM#1 i PQM#2, zaprojektowano nowe oprogramowanie VHDL oraz oprogramowanie dla EGSE.

[dot]W 2009 wykonano drugi egzemplarz Development Model DM#2 i przeprowadzono pełne testy funkcjonalne i termiczne.

[dot]W 2008 wykonano model laboratoryjny systemu, przeprowadzono testy funkcjonalne i termalne z użyciem wykonanego i oprogramowanego EGSE powstałego dla tego urzšdzenia. Na podstawie zebranych doświadczeń zaprojektowano pierwszy egzemplarz Development Model.

[dot]W 2007 roku trwał etap związany z opracowaniem założeń dla przyrządu (tzw.Instrument Requirement Review) oraz przygotowana została wstępna dokumentacja konstrukcyjna (tzw.Preliminary Design Review).

uaktualniono 10 lutego 2020