Badania gwiazd neutronowych, czarnych dziur i ...

EXTP[dot]Celem projektu "Badania gwiazd neutronowych, czarnych dziur i związanych zjawisk przejściowych przy użyciu astronomicznych satelitów" jest umożliwienie udziału Polski w przygotowaniu międzynarodowych astronomicznych satelitów eXTP (enhanced X-ray Time and Polarimetry) oraz THESEUS (Transient High-Energy Sky and Early Universe Surveyor). Z jednej strony, ma to być wkład naukowy do rozwoju dziedzin fizyki i astrofizyki związanych z celami tych misji. Ta część projektu ma być realizowana przez naukowców w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN. Z drugiej strony, będzie to wkład w projektowanie i wykonanie urządzeń, które zostaną zamontowane na pokładzie satelitów i będą prowadziły obserwacje naukowe. Ta działalność będzie prowadzona przez inżynierów w Centrum Badań Kosmicznych PAN. Zaangażowanie polskich zespołów w prace nad instrumentami stanowi podstawę dla uzyskania przez polskich naukowców poważnej roli decyzyjnej przy planowaniu obserwacji oraz bezpośredniego dostępu do wyników przeprowadzonych obserwacji.

THESEUS[dot]Obserwatorium eXTP ma na celu zbadanie własności materii w ekstremalnych warunkach: wyznaczenie równania stanu bardzo gęstej materii znajdującej się wewnątrz gwiazd neutronowych oraz ustalenie czy Ogólna Teoria Względności jest prawidłową teorią w warunkach bardzo silnych pól grawitacyjnych, w bezpośrednim otoczeniu horyzontu czarnej dziury. Celami naukowymi misji THESEUS są: badanie wczesnego wszechświata poprzez detekcję i analizę kosmicznych rozbłysków gamma zachodzących w tym okresie, oraz badanie natury różnego rodzaju wybuchowych zjawisk emitujących promieniowanie rentgenowskie.

[dot]Na pokładzie eXTP znajdą się 4 instrumenty; nasz udział będzie obejmował dwa: Large Area Detector (LAD) oraz Wide Field Monitor (WFM). Detektor LAD posiada bardzo dużą powierzchnię czynną, jest czuły w zakresie energii 2-30 keV, oraz posiada bardzo dobrą rozdzielczość czasową, ok. 10 mikrosekund. W połączeniu z dużą powierzchnią czynną pozwoli to na obserwacje bardzo słabych oscylacji, niedostępnych dla istniejących urządzeń badawczych. Kamera WFM jest czuła w zakresie 2-50 keV i ma bardzo szerokie pole widzenia (1/3 nieba). Na pokładzie THESEUS znajdą się trzy instrumenty, Soft X-ray Imager (SXI), X-Gamma ray Imaging Spectrometer (XGIS) oraz InfraRed Telescope (IRT).

[dot]Strona polska jest odpowiedzialna za dostarczenie systemu Instrument Control Unit wraz z układem zasilania dla WFM oraz modułów zasilania PSU/PDU dla LAD na pokładzie eXTP, a także za dostarczenie podsystemu PSU zasilającego spektrometr XGIS w misji THESEUS.

[dot]Satelita eXTP został formalnie zaakceptowany do realizacji przez Chińską Agencję Kosmiczną i w 2019r. wszedł w fazę B. Wyniesienie go na orbitę planowane jest na rok 2027. Satelita THESEUS przeszedł wstępną selekcję Europejskiej Agencji Kosmicznej w 2018r. ESA zadecyduje o jego akceptacji w 2021r, a jego wystrzelenie planowane jest na 2032 r.

uaktualniono 13 maja 2021