SWI

[dot]SWI (Sub-millimeter Wave Instrument) jest jednym z instrumentów naukowych przeznaczonych do pracy na europejskim satelicie JUICE (JUpiter ICy moons Experiment).

juice[dot]Celem naukowym misji jest badanie środkowej atmosfery Jowisza, a także atmosfery i egzosfery księżyców planety: Ganimedes, Europa i Kallisto. SWI będzie miało udział w badaniach systemu Jowisza ze szczególnym uwzględnieniem chemii, meteorologii i struktury środkowej atmosfery Jowisza i złożonych procesów atmosferycznych, scharakteryzowania regolitu, lodowej warstwy powierzchniowej, atmosfery i egzosfery księżyców Jowisza. Będzie możliwe również badanie Ganimedesa jako obiektu planetarnego i możliwego siedliska, a także studiowanie i badanie młodej skorupy lodowej Europy w niedawno utworzonych strefach aktywnych.

[dot]SWI to heterodynowy spektrometr mający 30 cm antenę i pracujący w dwóch pasmach spektralnych 1080-1275 GHz oraz 530-601 GHz z rozdzielczością bliską ~107.

[dot]SWI jest budowane przez międzynarodowe konsorcjum kierowane przez Prof. Paul Hartogh z Max Planck Institute for Solar System Research w Getyndze w Niemczech.

[dot]Polska strona z CBK uczestniczy w programie technicznym i naukowym eksperymentu. W zakresie technicznym jesteśmy odpowiedzialni za: komputer pokładowy i sterowanie instrumentem (DPU), zasilacz dla instrumentu oraz testy tych modułów wraz z analizami termicznymi i strukturalnymi. W części naukowej współuczestniczymy w realizacji programu naukowego eksperymentu w zakresie obserwacji atmosfer i ich dynamiki. W ramach projektu realizowane będą kolejno faza A/B1 w pierwszym etapie, faza B2/C/D oraz faza E.

[dot]W 2015 roku projekt znajdował się w fazie A/B1. Przedmiotem tego pierwszego etapu było wykonanie Development Model i Bread Board modeli poszczególnych podsystemów instrumentu. Po testach gotowych modeli zostanie przeprowadzony PDR. W ramach kolejnych etapów będą budowane modele STM, EQM (faza C), FM oraz niektóre moduły do modelu SFM (faza D). We wszystkich tych etapach planowany jest nasz udział w integracje całego instrumentu, jego testach i kalibracji.

[dot]W 2016 roku wykonano projekt i analizę prototypu bloku DPU oraz PSU. Model DM DPU został przekazany do MPS w Getyndze do dalszych testów systemu. Wykonano płytki BIAS oraz DC/DC bloku PSU, złożono je i przetestowano, a następnie przekazano do MPS.

uaktualniono 25 września 2017