Rozbudowa zaplecza teledetekcyjnego CBK

Mazowsze Dzięki dofinansowaniu, które CBK otrzymało ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, Priorytet I - "Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu", Działanie 1.1 Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego, została zakupiona aparatura i meble do nowego Laboratorium Finalnych Testów Funkcjonalnych Aparatury Satelitarnej i Lotniczej.

lab1 [dot]Laboratorium zostało zorganizowane w istniejących wcześniej, spełniających wymagania EPA (ElectroStatic Discharge Protection Area) pomieszczeniach w CBK. Ten warunek jest szczególnie istotny dla specyfiki satelitarnej - uszkodzenie ESD bowiem może ujawnić się w aparaturze dopiero po pewnym czasie, kiedy już urządzenie będzie na orbicie i możliwości jego naprawy będą minimalne. Do laboratorium zakupiono specjalne meble, w całości wykonane w technologii ESD, z zabezpieczeniem elektrostatycznym zgodnym z normami EN 61340-5-1 i EN 100015-1. Są to stoły laboratoryjne i robocze, kontenery z szufladami, szafy, krzesła, taborety i wózki. Meble te, w połączeniu z już istniejącą w laboratorium infrastrukturą (uziomy, kompletnie zmodyfikowana instalacja elektryczna, podłoga przewodząca prąd, zainstalowane w pomieszczeniach profesjonalne jonizatory powietrza) wraz z zakupionymi w ramach innych projektów indywidualnymi środkami ochrony ESD (odzież ochronna, opaski uziemiające, maty ESD, testery przewodności opasek i odzieży, właściwie zainstalowane stacje lutownicze) pozwalają na bezpieczną pracę z bardzo drogimi i wymagającymi modelami urządzeń satelitarnych.

lab4 [dot]Ze względu na brak kontroli czystości powietrza w tym pomieszczeniu, prowadzone są tutaj testy modeli inżynierskich i takich modeli kwalifikacyjnych aparatury, które nie wymagają zachowania czystości powietrza. Laboratorium rozpoczęło swoją pracę w 2011 roku i były w nim testowane podsystemy do pierwszych polskich satelitów naukowych BRITE-PL: Lem i Heweliusz, a także studenci Politechniki Warszawskiej, pod kierunkiem inżynierów z CBK, integrowali w nim i testowali swojego satelitę studenckiego PW-SAT.

lab3 [dot]Laboratorium zostało wyposażone w kilka sterowników przemysłowych (dwie kasety National Instruments wyposażone w dedykowane karty pomiarowe oraz oprogramowanie LabView), a także w typowy sprzęt laboratoryjny (wysokiej klasy zestawy zasilające wspomagające pomiary małej i wielkiej częstotliwości, analizator spektrum Rohde&Schwarz z funkcją analizatora widma, zasilacze laboratoryjne DP 1308A, mierniki Fluke 287, programator PLD Silicon Sculptor 3, wszystkie urządzenia współpracujące z LabView).

lab5 [dot]Dzięki utworzeniu nowego specjalistycznego Laboratorium Testów Funkcjonalnych Aparatury Satelitarnej i Lotniczej oraz tym samym poszerzeniu infrastuktury CBK, możliwe stało się większe zaangażowanie pracowników CBK w nowe projekty satelitarne i lotnicze. Przez ostatnie trzydzieści lat CBK regularnie brało udział w jednym lub dwóch projektach satelitarnych prowadzonych równolegle. Obecnie trwają w CBK prace nad drugim egzemplarzem pierwszego polskiego satelity naukowego BRITE-PL. Realizowany jest także projekt MERTIS, w ramach którego powstaje system (tzw."pointing unit") wyznaczający kierunek pomiaru spektrometru MERTIS dla realizacji pomiarów spektralnych powierzchni Merkurego, przeznaczony na misję BepiColombo na Merkurego. Prowadzone są prace nad testowymi modułami Instrument Data Processing Unit - procesora pokładowego - przyrządu STIX kosmicznego obserwatorium Słońca w ramach europejskiej misji Solar Orbiter.

line2.gif

logorpo

uaktualniono 17 stycznia 2013